Skulelag er kjekt!


Annakvar tysdag er det skulelag på Tonstad skule i matfriminuttet. Då samlast ein gjeng på rundt 15 elevar til andakt, litt mat og leik. Det er ein triveleg og engasjert gjeng me får bruka tid i lag med!

Biletet viser det flotte styret for dette skuleåret.

 

Tilbake