Alternativ påske, nytt program for hele påsken. Påskerebuser, oppsøk Tonstad kyrkje og Kvævemoen kapell


 

Kyrkjas påskeprogram i Sirdal. Meir info. www.sirdal.kyrkja.no

 

Rebus/sporløype:

Sjå oppslag ved Kvævemoen kapell og  Tonstad kyrkje.

 

YouTube visningene vil inneholde tekst, musikk, film og bilder fra Sirdal og fra kyrkjene inne og ute:

 

Skjærtorsdag   

Kl. 18.00 YouTube: Andakt, musikk. Offer til misjonsprosjektet i Ecuador (Misjonsallianen) vipps 97181. Se www.sirdal.kyrkja.no

 

PÅSKEREBUSER, LØYPE info. v/ Kvævemoen kapell og Tonstad kyrkje.  Fra Skjærtorsdag til påskeaften. (UBEMANNET). PREMIE.

 

Langfredag        

Kl. 17-19 Kvævemoen kapell og Tonstad kyrkje:

Open kyrkje. Stille bønn, tenne lys, mulig å snakke med prest. SMITTEVERNTILTAK.

 

Langfredag        

Kl. 19.30 YouTube: Andakt, musikk, sang. Lesning av lidelseshistorien. Se www.sirdal.kyrkja.no

 

Påskeaften       

Kl. 13.30 Facebook: Salme v/organist. Offer til KRIK. Se Sirdalkyrkja på facebook

 

Påskeaften        

Kl. 17.00-18.00  Klokkene ringer påsken inn, Tonstad kyrkje.

 

Påskedag

Kl. 11.00 YouTube: Påskedags gudstjeneste fra Kvævemoen kapell og Tonstad kyrkje. Andakt, musikk, trompet. Offer til misjonsprosjektet i Barcelone, Spania (NMS) vipps 97178. Se www.sirdal.kyrkja.no

 

2. påskedag      

kl. 19.30 Facebook: Salme v/organist. Offer Til Israelmisjonen vipps 97182. Se Sirdalkyrkja på facebook

 

Tilbake