Begravelse. Maks antall


Det er satt begrensning på antall til begravelse i kirkene i Sirdal. Maks 25 pårørende og maks 5 fra kyrkja og begravelsesbyrået. Fastsatt av kommunen.

Det er flere bestemmelser for å hindre smittespredning under seremonien.

Ved spørsmål kan kirkevergen kontaktes.

 

Tilbake