Sammen som kirke i hele verden


Innsamlingsaksjon for NMS

 

 

Aksjonen «Sammen som kirke i hele verden» oppstod i 2020 som en solidaritetsaksjon i forbindelse med Covid 19. Nettopp i den tøffe korona-situasjonen verden fremdeles står midt opp i er det viktig å vise praktisk omsorg og solidaritet. Ettervirkningene etter korona-pandemien vil forfølge oss lenge. Noen land har opplevd enormt mange dødsfall. For de fattigste landene i verden er situasjonen aller verst. Som i alle kriser er det de mest sårbare som lider mest. Kvinner. Barn. Familier. For første gang på mange år er det en markant økning i antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Nå er det enda flere som strever med å ha nok mat på bordet og å kunne kjøpe nødvendige medisiner. Nå er det enda flere barn som ikke kan gå på skole.

Men sammen kan vi forandre verden. For når mennesker møter Guds kjærlighet skapes forandring – hos den enkelte, i menigheter og i samfunnet. Når så mye annet stenges ned og er umulig, er dette en unik mulighet.

 

Velkommen til å være med å skape mer himmel på jorden - sammen med den verdensvide kirke!

spleis.no/sirdalkyrkjestøtternms

Tilbake