Preken Kristi Himmelfartsdag


Preken Kristi Himmelfartsdag v/sokneprest Christiane Krahne

13. mai 2021

Prekentekst: Lukas 24, 46-53

Offer: Normisjon, vipps 97178.

 

Dagens evangelium står skrevet hos Lukas i det 24. kapitel

Og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette.  Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»

Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem.  Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 52 De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. 53 Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.

Lukas 24, 46-53

Sli lyder Herrens ord.

Kjære menighet.

Med Kristi Himmelfartsdag begynner de helligdagene hvor en som ikke har en veldig tett tilknytning til den kristne troen sliter med å forklare hva de betyr.

Jul og påske er fremdeles kjent, også høsttakkefesten vet alle hva den handler om, men hva er det med Himmelfart, Pinse, eller med Trinitatis, som utfordrer med høyere kristen matematikk? Tre ganger én er lik én? Da klør seg i alle fall rasjonelltenkende mennesker litt på hodet.

Pinse er nebuløs for de fleste. At pinse er kirkens bursdag- det er forståelig, men Den hellige Ånd, den mystiske kraften fra himmelen er nebuløst for mange. Det er bare proff-kristne som tørr å snakke om den, men oftest ikke heller veldig oppklarende eller overbevisende.

Ja, og ordet Himmelfart henviser til en eldgammel tanke langt vekke fra alle nye tanker. Guds himmel er over oss og en må stige opp, som Kristus tilsynelatende gjorde under Kristi himmelfart. For mange i våre dager høres det naivt og uvirkelig ut.

Så er Kristi Himmelfartsdag for de fleste en velkommen fridag som benyttes til en lang frihelg.

Selv om mange bibeltekster ikke er så lette å håndtere, er det viktig å lese de om og om igjen, og å tørre å tenke samtidig, uten å være redd for å etterspørre eller for å tenke nye tanker.

I dag vil jeg i tillegg benytte meg av Paulus brev til Filipperne. Her finner vi en hymne om Jesus som samtidig beskriver og priser veien han har gått. I andre kapitelet beskriver Paulus denne veien fra begynnelsen til enden. Kristus kom fra Gud, ble menneske, gikk livets vei som til slutt førte gjennom lidelse og død tilbake til Gud. Det skjedde og måtte skje fordi Gud ønsket å ta oss med på veien til himmelen som er over oss, under oss, rundt oss.  Denne himmelen vil gi oss en framtid, men er samtidig nær oss, også her på jorden. Guds himmel eksisterer uavhengig av rom og tid.

Om Jesu vei på jorden handler også det siste kapitelet i Lukasevangeliet og avslutter med fortellingen om Jesu himmelfart. På slutten av Lukasevangeliet er disiplene tillitsfulle og glade selv om Jesus gikk fra dem til Gud. Burde de ikke vært fortvilet og desperate fordi de nå var alene? Det hadde vært absolutt forståelig, menneskelig sett. Men til slutt klarte Jesus med det han sa å legge noen håpets og gledens såkorn i disiplenes hjerter. Selv om Jesus ikke lenger var fysisk til stedet var han ikke fraværende for disiplene. At han ikke lenger var synlig var ikke et skritt bakover, som om den oppstandne nå går tilbake et sted han ikke lenger er tilgjengelig. Nei, det var veldig klart for dem: det var et skritt fremover fordi Jesus ikke kom tilbake til verden på påskemorgenen, men han hadde kommet seg inn i Guds nye verden og hadde nå den samme makten som Faren. Han er nå - som sin himmelske Far – usynlig, men nærværende. Jesus virker i denne verden. Jeg kommer på tre forskjellige måter han gjør det på.

  1.  gjennom ordet vi leser i bibelen

At bibelen er en storartet bok, anerkjenner både forskere og forfattere, også mange av de som ikke har enn personlig tilknytning til den kristne troen. Bibelen forteller, noen ganger direkte, noen ganger indirekte, noen ganger symbolsk, noen ganger i lignelser, men alltid realistisk om hva det betyr å være menneske i alle livets høyder og avgrunner. Bibelen beskriver hvor grusomme mennesker kan være, og bibelen skriver samtidig om at mennesket er skapt i Guds bilde og høyt elsket. Dette bekreftet Jesus med hvert ord han sa, og med hver gjerning han gjorde. Jesus er det lyset som finner sin vei i vår livets realitet. Slik leser vi i bibelen.

 

  1. Jesus virker her på jorden også gjennom oss.

Et stort spørsmål som ganske ofte blir rettet mot oss er: Hvis det finnes en Gud som er allmektig - hvorfor finnes det fortsatt krig, lidelse, sult og urettferdighet? Hvorfor griper Gud ikke inn og hjelper?

Jeg ville svart på det: Ja, han kunne det, men han har bevist valgt en annen vei.

Gud har skapt oss i sitt bilde. Å være i Guds bilde betyr fremfor alt annet å leve fritt og ansvarlig. Vi får frihet og ansvar og et valg om hva vi vil gjøre. Vi er utrustet med alle muligheter til å gjøre det gode slik at denne verden kan bli et godt sted å være for alle mennesker, men vi må ta et valg, og vi må ta dette valget selv.  Jesus har vist oss hvordan det kan fungere.

  1. Jesus virker gjennom Guds Hellige Ånd.

Ut av mange erfaringer vet vi hvor vanskelig det kan være å velge den veien Jesus har vist oss. Da er det viktig å huske at vi ikke er alene. Vi må ikke bare stole på oss selv. «Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet.», sier Jesus til disiplene i slutten av Lukasevangeliet. Han sender kraft fra Gud, kraft fra den andre siden som vi kaller Guds rike, kilden hvor livskraften kommer fra. Hvis vi vil gjøre det gode i vår verden slik at evangeliet blir synlig for alle mennesker, må vi ikke gjøre det helt alene. Guds Hellige Ånd vil gi oss de rette ordene, og også mot. Jesus som ble opphøyet under himmelfarten fører oss veien som han selv gikk, gjennom alle livets stier. Vi kjenner ham ikke bare som et forbilde, vi har han på vår side i alle utfordringer vi møter.

Ære være Faderen og Sønnen od Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet til evighet. Amen

 

 

Tilbake