Friluftsgudstjeneste 26. juli. (Naturlostur) v/Einar Kvinen sitt hus, 200 meter fra Kvinen Turiststasjon


 

26. Juli kl. 13.00

Olavsdagen / Olsok 29. juli

Friluftsgudsteneste Øvre Sirdal, Kvinen

Fjelltur i fantastisk terreng.

Naturlos Jenny Kydland (tlf. 99404344/90054063).

8 km på sti. Avg. kl. 9.30. Innkøyring frå Tjørhom til Solheimsdalen og vidare til Donsen (parkering).

V/Einar Kvinen sitt hus 200 meter frå Kvinen turiststasjon.

Sjå info i Kyrkje og kultur 2/20 og heimesida, Avisen Agder fredag 24. juli og Lister Friluftsråd Naturlos brosjyre (nett og papir)

Andakt ved Jørgen Aurebekk. Historiefortelling.

Takkoffer til KRIK, Kristen Idrettskontakt. Vipps til 97178 eller søk opp Kvævemoen kapell.

Arr. Sirdal Historielag og Sirdal sokneråd

 

Tilbake