Alle rettigheter 2020 Sirdal kyrkjelyd

Friluftsgudstjeneste 26. juli. (Naturlostur) v/Einar Kvinen sitt hus, 200 meter fra Kvinen Turiststasjon


 

26. Juli kl. 13.00

Olavsdagen / Olsok 29. juli

Friluftsgudsteneste Øvre Sirdal, Kvinen

Fjelltur i fantastisk terreng.

Naturlos Johannes Hompland (tlf. 99404344).

8 km på sti. Avg. kl. 9.30. Innkøyring frå Tjørhom til Solheimsdalen og vidare til Donsen (parkering).

V/Einar Kvinen sitt hus 200 meter frå Kvinen turiststasjon.

Sjå info i Kyrkje og kultur 2/20 og heimesida, Avisen Agder fredag 24. juli og Lister Friluftsråd Naturlos brosjyre (nett og papir)

Andakt ved Jørgen Aurebekk. Historiefortelling.

Takkoffer til KRIK

Arr. Sirdal Historielag og Sirdal sokneråd

 

Tilbake