Haughom kapell åpent sønd. 13. aug. kl. 18-19


1 år siden Sidre Tveit døde

Søndag 13 er det 1 år siden Sindre Tveit døde brått fra oss. Haughom kapell vil være åpent søndag 13. august kl. 18-19. Det blir mulighet for lystenning.

Tilbake