Kirka i Sirdal på hjemmesiden og facebook, til over påske


 

Følg med på kyrkja i Sirdal sin hjemmeside og facebook

Alle gudstjenester i kirkene og øvrige arrangement er avlyst til over påske, kan bli forlenget.

Dåp, vielser og begravelser gjennomføres med begrenset antall til stede.

Inntil videre, kan bli forlenget:

  • Midtukeandakter: Soknepresten skriver (facebook)
  • Søndagens preken: Soknepresten skriver (hjemmesiden)
  • Søndager «Min salme» (hjemmesiden)
  • Skjærtorsdag og 1. påskedag, andakt v/prest og organist (facebook)
  • Salmespill og sang fra organisten vår (facebook)
  • Annet fra kyrkja i Sirdal for voksne, barn og ungdom (facebook og hjemmeside)
  • Kyrkje og kultur 2/20 utkommer 13-15 mai 2020 (postombæring til husstandene i kommunen)

Tilbake