Årsmelding 2020. Forslag til ny Gudstjenesteordning


Årsmelding 2020. FORSLAG til ny Gudstjenesteordning for kyrkjelyden i Sirdal. 

 

Tilbake