Smittevern. Nasjonale bestemmelser opphevet fra lørdag 25.09.21 kl. 16.00


 

Alle restriksjoner i forhold til corona oppheves fra lørdag 25.09.21 kl. 16.00. Det gjelder også alle arrangement i kirkelig regi.

Det betyr opphevelse av 1 meter avstand, navneregistrering og antall. Men vi blir fortsatt oppfordret til å holde god håndhygiene og holde oss hjemme ved sympton. 

Antibac vil fortsatt stå ved inngang og på andre steder vi har det, til fri benyttelse.

Kommunen har fortsatt muligheter for å komme med smitteverntiltak hvis det blir lokale smitteutbrudd.

 

Tilbake