Preken Kr. Himmelfartsdag. Min salme (Kyrkje og kultur)


 

Mark 16,19-20 Kristi himmelfartsdag. Preken ved sokneprest Rolf Eriksen

Det er Kristi himmelfartsdag i dag. 40 dager har gått siden Jesus stod opp fra de døde. Denne tida viste Jesus seg for disiplene og talte om det som hører Guds rike til. Så kom dagen da Jesus ble tatt opp til himmelen. Fra den dagen kunne de ikke fysisk se Jesus lenger. Men hva vil det si at Jesus fòr opp til himmelen? Vi tenker så lett at Jesus nå dro til et annet geografisk sted, bort fra jorden.

 Vi ser ikke Jesus lenger med det blotte øye, likevel ser vi ham i ånden, i vårt indre. Jesus er ifølge sine løfter likevel hos oss her og nå. 'Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende,' sa Jesus. Jesus tok avskjed, for så å være med dem i samme øyeblikk han ble tatt opp til himmelen. Derfor er det en underlig avskjed. Å ta avskjed er ikke alltid greit. Da vet vi nemlig at det kanskje går en god stund før vi møtes igjen. Da disiplene stod igjen og så Jesus forsvinne bak en sky, gikk de tilbake til Jerusalem, til den salen de pleide å oppholde seg. Der levde de i bønn, og så begynte de å vitne om Jesus. De var glade og frimodige, og overbevisende når de vitnet om Jesus for folket. De forlot altså Oljeberget der Jesus hadde forlatt dem, og vendte tilbake til en ny hverdag, sammen med Jesus.

Kristi himmelfart hører nøye sammen med påske. Etter at Jesus frivillig fornedret seg til korsets død, stod han opp igjen 3. dag. Gud opphøyet ham til det høyeste og gav ham et navn over alle navn. Første ledd i opphøyelsen var påskedag. Siste ledd i opphøyelsen var dagen han for opp til himmelen og satte seg ved Faderens høyre hånd. Jesus har igjen inntatt all makt i himmel og på jord.

Men han sitter ikke ved Faderens høyre hånd uten å foreta seg noe. Han er nærværende hos alle som tror. Han fyller dem med glede og håp, samtidig som han lover dem kraft fra det høye for å utruste dem til tjeneste. Han fyller alt i alle, som det står i Efeserbrevet.

Jesu siste ord før han fòr opp til himmelen, var å gi dem misjonsbefalingen. 'Jeg har fått all makt. Gå derfor ut. Jeg er med dere.' Hvilket umenneskelig oppdrag, tenker du kanskje. I begynnelsen var det bare disse elleve disipler som fikk oppdraget å gjøre Jesus kjent for alle mennesker. Hvordan kunne de makte det? Gå, sa Jesus, for jeg har makten. Gå, for jeg er med dere. Da finnes det ingen unnskyldning for ikke å drive menighet eller misjon. For dette er Guds store visjon: å samle alle mennesker til seg gjennom sin kirke. Nå virker han gjennom alle troende. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Og du og jeg er nå hans røst. For en tillitserklæring fra Gud!

Etter at Jesus gav disiplene misjonsoppdraget, gikk de ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte. Det samme skjer jo i dag! Det er fantastisk å oppleve at Guds Ord får bety noe for noen i hverdagen, at Ordet skaper håp og trøst, glede og frimodighet i enhver tenkelig livssituasjon.

Dette får du og jeg være med på! Din rikssak Jesus være skal min største herlighet. Takk, at jeg også fikk ditt kall og skal få være med! Uverdig er jeg, Herre kjær, å stå som lem i rikets hær. Men du som gav meg vennenavn og tok meg ømt i din favn, vil gi meg makt å gå hvor du har sagt!

Takkofferet i dag går til Normisjon. Du kan vippse (søk opp Tonstad kyrkje)

----

Min salme

Eg er glad i mange songar og salmar, så det er vanskeleg å seie at den er best for meg. Men allereie som ungdom song me   ”Det skal komme en dag” i heimen min, og den har  vore til oppmuntring og trøyst i mange fasar /opplevingar i livet. Den fortel så sterkt om håp og framtid fordi den har som sentrum at det var Jesus som bygde frelsa si bru då Han døydde i min stad, gravla synda i gløymsla sitt hav, og leier meg til løftet sitt land. Ein god bodskap til ein ufullkomen, om ein herleg dag då han hentar oss heim.

Songen er skriven av Jim Hill (1930-2018) frå Ohio, ein songevangelist som og var fast medlem i Bill Gaither sine konsertar. Han ”fekk” teksten då han grunna på at svigermora vart så sjuk og døydde så fort.  Kjell Andreassen har omsett til norsk, og den er veldig mykje brukt. Den refererer til Åp. 21,4.

 

Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt, ingen tordenskyer mer, ingen tårer der vi ser.

Alt er fred og evig vår, i det land hvor Herren rår. Hvilken underfull dag det skal bli.

 

Kor:

Hvilken dag det skal bli når min Jesus jeg får se, når for hans fot jeg kneler ned

som en gang døde i mitt sted.  Når Han tar meg ved sin hånd,

og leder meg til løftets land.  Hvilken underfull dag det skal bli.

 

Slutt er sorg og besvær, ingen byrde bæres der, ingen sykdom og nød, ingen skilles skal ved død.

Og for evig skal vi bo hos Ham som bygget frelsens bro, hvilken underfull dag det skal bli.

 

For den hellige Gud, kneler Lammets skjønne brud, uten lyte og plett, i rettferdigheten kledt.

For i glemselens hav deres synder fant sin grav.  Er din synd slettet ut, kjære venn?

 

Guds fred! Må Jesus signe deg!

 

Helsing

Svein Sturla Tonstad

 

Tilbake