Konfirmasjon 2024


Velkomen som konfirmant i kyrkja i Sirdal!

Me vil ønskje alle 9.klassingar i Sirdal hjarteleg velkomen til å vere konfirmantar i kyrkja. 

Påmeldingsskjema til Konfirmasjon 2024 finn du ved å følgje lenka under. I påmeldinga vel du kyrkje og kva for ein dag du ønskjer å konfirmera deg på. Det er begrensa plassar på kvar gudsteneste, så dersom fyrstevalet ditt er borte er det allereie fullt på denne gudstenesta. Då vel du eit anna aletrnativ. 

Påmelding

Sjå meir info om konfirmasjon på Den norske kyrkja sine heimesider: 

https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon-i-den-norske-kirke/

Tilbake