Det nærmar seg konfirmasjon!


Eit flott år med 20 konfirmantar er snart over. 26. mai og 2. juni blir det konfirmasjonsgudstenestar på Tonstad og på Lunde.

 

Søndag 19. mai var det samtalegudsteneste i Tonstad kyrkje for 20 konfirmantar frå heile Sirdal. Ungdommane sjølv deltok på mange måtar, og gjorde det til ei flott og variert gudsteneste. Det var songinnslag, dans, dramatiseringar, lesing og samtale. Etterpå var det ein triveleg fest på bedehuset, der fjorårskonfirmantane med foreldre stod for det praktiske.

Dei to neste helgene er det konfirmasjon, og under følger ei oversikt over årets konfirmantar.

Tonstad kyrkje sundag 26. mai:

Steffen Kvello

Trine Øksendal Strømnæss

Tøri Kvinlaug

Mari Elise Skreå

Glenn Asbjørn Berle Ovedal

Aleksander Haughom

Ole Ousdal

Vegard Ovedal Vatnedal

Amy Tomine Fintland

Malene Øksendal

Amalie Josdal

Yngve Ousdal

Kjetil Tonstad

Vetle Ravnevand

Sondre Bjunes

Tonje Ovedal

Adrian Egelandsdal Skeie

Anna Guddal

 

Lunde kyrkje sundag 2. juni:

Tord Hegre

Johan Tjørhom

Tilbake