Skulelaget Sinnes skule


Skulelaget på Sinnes skule er for 8. - 10. trinn. Me møtast til skuleandakt og mat i biblioteket annakvar tysdag. Bli gjerne med!

Kontaktpersonar er Anders Tjørhom og Inger Solveig Høyland.

Tilbake