Lettelser i smittevern pr. 02.02.2022, for alle arrangement i kyrkjene i Sirdal


 

Kyrkja i Sirdal, lettelser i smittevernet fra 02.02.2022

Se også Sirdal kommune og Regjeringen.no:

https://www.sirdal.kommune.no/endringer-i-covid-19-tiltak-gjeldende-fra-1-februar.6504794-570359.html 

Kirkens Smitteverveilederhttps://kirken.no/globalassets/kirken.no/aktuelt/filer%202022/smittevernveileder/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke%20-%20versjon%2013%20oppdatert%2002.02.22%20kl%2012.pdf

  • Munnbind kùn hvis en ikke kan holde 1 meter avstand under bevegelse i rommet under arr., eks. ved nattverd, kyrkjekaffi m.m.
  • Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, er unntatt.
  • Ingen ekstraordinær antallsbegrensning i kirkene. Alle stoler kan tas i bruk.

Kyrkjeverjen er ansvarlig for smittevernet og at det er utarbeidet smittevernplaner.

Soknepresten har ansvaret ved kirkelige handlinger, prosjektansvarlig.

 

Tonstad 2. februar 2022

 

Yngve Bjørn Søyland

Kirkeverge

Tlf. 41282700

Tilbake