Skulelaget Tonstad skule


Skulelaget på Tonstad skule er for 8 - 10. trinn. Laget møtast til skuleandakt og mat i musikkrommet annankvar tysdag. Bli gjerne med!

Kontaktpersonar er  Inger Solveig Høyland og Anne Berit Frøysnes.

Biletet viser det flotte styret i skulelaget ved Tonstad skule for skuleåret 2018/19. Frå venstre: Siv Jorunn, Tøri, Tonje, Grete Sofie, Erling André og Stein Ivar. Fremst ser me Aurora, som er leiar i styret.

Tilbake