OLSOK 30. JULI. Friluftsgudsteneste på Kvinen turisthytte


Kvinen Turisthytte

Søndag 30. juli kl. 13.00, Olsok

 Friluftsgudsteneste

Andakt v/ vikarprest Knut Torfinn Øydna

Sissel Bø, gitar

Fjelltur i fantastisk fjellterreng

Åtte km på sti. Felles start kl. 09.30 frå Donsen.

Inkøyring frå Tjørhom til Solheimsdalen og vidare til Donsen, parkering der vegen sluttar

Interessant historie med bygging av planlagt veg

Naturlos: Jorunn Kydland (tlf. 900 54 063)

Kollekt til dekning av utgifter

Arrangør: Sirdal Historielag og Sirdal sokneråd

 

 

 

Tilbake