Innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp


I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann, men tilgang til rent vann er et menneskerett og en  forutsetning for et godt og verdig liv.  For 200 kroner kan du gi et menneske tilgang til rent vann for resten av livet. Også i år må konfirmantenes innsamlingsaskjon foregå digitalt. Vi håper at mange kan delta.

Du kan gi din gave her: https://www.facebook.com/kyrkjaisirdal

 

Tilbake