Ei annleis påske


 

No er det snart påske, og det gler vi oss veldig til. Men tida før påske har ikkje vore heilt slik me er vande med. I staden for barnehage, skule, jobb og aktivitetar har me vorte bedne om å halda oss heime. Me har heimebarnehage, heimeskule og heimekontor. Trass i at me berre har vore heime, trur me at mange kjenner på at det skal bli godt med påskeferie også i år. Ein del foreldre kan nok kjenna på at det er tungt å skulle ha alle roller på ein gong. Når ein samtidig les nyhende og kanskje kjenner på frykt og redsle for Korona, kan det vera godt å legga pliktene litt bort og berre få lov til å vera saman som familie i påsken.

Me i kyrkja har og endra på alle planane me hadde no før påske. Birgitta starta i jobben som kyrkjelydsarbeider rett etter nyttår. Me hadde tårnagenthelg med 3.klasse og det var veldig kjekt. No før påske skulle ho få treffe mange av borna for fyrste gong. Me skulle hatt Sevenkonsert, årsfest med utdeling av bøker til 2.klasse, Sjekk kyrkja med 4.klasse, vore på påskebesøk i barnehagen på Tonstad og etter kvart påskefest med utdeling til 2.klasse på Sinnes og barnebibel til alle 4-åringar. Slik vart det dessverre ikkje i år. Me har i staden sendt nokon ting i posten, medan me velgjer å utsette andre ting. Det kjem ei tid etter Korona også, og då gler me oss til å treffe alle borna og ungdomane igjen på ulike aktivitetar og arrangement.Det vert heller ingen gudstenester som vanleg i påska. Det er dumt, men likevel nødvendig at det er slik no. Kva kan me då gjera for at borna kan få oppleva at me feirer påske, med Jesu død og oppstandelse? Me har samla nokre lenker til ulike aktivitetar for familien og filmar som kan vera fine for barna å sjå og høyre. Me håpar at dette kan vere til hjelp i ei tid som er litt annleis enn det me er vande til.

  • Samlingsstunder, babysong og song for dei minste. Sjå Den norske kirke si Facebookside
  • Heimepåske med barn. Tips til korleis ein kan snakke og lære om påska heime med barna.
  • Påskesonger – åpne spillelister på Spotify
  • Lag eit takketre! Det kan vere ein fin påskeaktivitet å ha fokus på kva me kan vere takknemlege for. «Hjerte Hjemme» har laga et takketre til påske i fleire år, sjå deira youtube kanal til korleis de kan laga eit takketre heime.
  • Påskefilmar for barna
  • Påskefilm for ungdomar og dei vaksne
    • «Risen» - Ein påskefilm der ein romersk offiser får i oppgåve å finna ut kva som skjedde med Jesus etter han vart krossfesta. Filmen har 12 år aldersgrense, den kan leigas på Netflix og du kan lese om den her.

Det blir og delt mykje fint på Den Norske Kirke si side på Facebook, følg gjerne både Kyrkja i Sirdal og den norske Kyrkje på Facebook.

Me ønskjer dykk alle ei riktig god påske! Hugs at påska ikkje er avlyst. Det er framleis all grunn til å feire at Jesus vann over døden!

Mange digitale klemmar frå Inger Solveig og Birgitta!

 

Tilbake