Søndagens preken v/sokneprest Rolf Eriksen, Sirdal


Søndagens preken v/sokneprest Rolf Eriksen

15. mars 2020, 3. søndag i fastetida

 

Luk 11, 14-28, 3. sønd. i fastetida

Søndag 15. mars 2020

 

Tilbake