Smittevernveiledere (generelle) for all kirkelig virksomhet


 

Link til smittevernveiledere (generelle) for all kirkelig virksomhet

Gudstjenester og andre kirkelige handlinger, Barne- og ungdomstiltak, Sørgesamtaler - en til en samtaler, Diakoni, Kirkemusikk og kulturarrangement...:

https://www.ka.no/sok/q/smittevernveiledere

Tilbake