Vigsel


Går de i giftetankar? Kanskje de drøymer om eit stort kyrkjebryllaup, eller eit bryllaup berre for nokre få.

Det kan de avtala med presten. Kyrkjerommet gjev ei flott ramme for ei høgtidsstund. Ein kan òg ha velsigning av ekteskap i kyrkja dersom ein har gifta seg borgarleg. Meir om vigsel kan du lese på nettstaden til den norske kyrkja. 

Har de spørsmål kring vigsel i kyrkja eller ønskjer de å avtale tid og stad for vigsel, ta kontakt med soknepresten på tlf 38 37 16 00 eller e-post rpe@sirdal.kyrkja.no

Prøving av ekteskap skjer ved folkeregisteret. Ta kontakt med folkeregisteret i god tid før vigsel.

I tillegg treng presten som skal vie dykk nokre opplysningar. Me har laga eit elektronisk skjema som me ber dykk senda til oss.

Aktuelle lenker:
Om vigsel på nettstaden til den norske kyrkja.
Elektronisk skjema med opplysningar om brurefolket

Tilbake