Val til soknerådet 2023


Nominasjonskomiteens liste 

Annen informasjon om valet

Informasjon om tid og sted for valet i Sirdal, kommer seinere samt val til bispedømmerådet og Kirkerådet

Tilbake