Alle rettigheter 2020 Sirdal kyrkjelyd

Kyrkje og Kultur


Fire gonger i året gir me, i samarbeid med eining for kultur og fritid i Sirdal kommune, ut bladet Kyrkje og kultur. Her finn de utgjevingane digitalt.