Konfirmantpåmelding
Sirdal sokn


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Om du ikkje hugsar dåpsdato, så la feltet stå blankt. Har konfirmanten nokre allergier? Andre ting me bør vite for å legge greit til rette for konfirmanten?


Val av dato for konfirmasjonsgudsteneste
Søndag 26.5.2024 - Tonstad kyrkje (4 ledige plasser)
Laurdag 1.6. 2024 - Lunde Kyrkje (6 ledige plasser)

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan me publisera konfirmantens namn og bilete på heimesida, facebook, Sirdal kyrkje og kultur og i avisen Agder?

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: